Antipatie × antypatye

Pokud chceme dodržovat zásady českého pravopisu, je nutné napsat slovo takto: antipatie. Zdůvodnění pravopisu je totožné jako u slova sympatie.

Výraz antipatie původně pochází z řeckého pathos (cit, vášeň) a k němu byla následně připojena předpona anti-. Ta vždy nese stejný význam, a to „proti“. Antipatie je pak opakem sympatie a označuje nechuť, nelibost k někomu či něčemu.

Předpona anti- je součástí i dalších slov s podobným významem, např.: antidemokratický (proti demokracii), antibiotikum (lék proti choroboplodným zárodkům), antikoncepce (ochrana proti početí), antiteze (tvrzení v rozporu s jiným tvrzením) apod.

Při psaní druhého „i“ ve slově antipatie je také možné si pomoci dalšími slovy cizího původu zakončenými na příponu -ie (monarchie, demokracie, hysterie, mystérie), nejedná se o slova původně česká, a proto zde neplatí pravidlo, že po tzv. tvrdé souhlásce „r“ následuje „y“, to platí převážně ve slovech domácích.

Příklady:

V našem školním kolektivu je dávána najevo antipatie vůči některým jedincům.

Veřejnost již pociťuje antipatii a nedůvěru k ministerstvu zemědělství.

Pošli tento příspěvek svému blízkému