Cobydup × co by dup × cobydub

Vyjádření „co by dup“ není odvozené od podstatného jména dub, ale od slovesa dupnout.

Zachycuje velmi krátké trvání určité události. Je možné psát zvlášť i dohromady, nikdy však ve formálním spisovném textu. Ke krátkému použití co by jsme připravili specializovaný malý článek.

Příklad:

Budu tam cobydup – nebojte se, že bych váš zápas propásl!

Pošli tento příspěvek svému blízkému