Inventura × inventůra × inventúra

Píšeme správně inventura, nebo dlouze inventůra/inventúra? Souvisí snad toto slovo nějak se slovem túra?

Existují slova, která vyslovujeme dlouze, ale píšeme krátce, to se týká i naší inventury. Kroužek ani čárka není v tomto případě na místě. Správná varianta je pouze ta krátká – inventura. Důležité je poznamenat, že slovo nijak nesouvisí se slovem túra – jakkoliv může být inventura dlouhá a často i náročná, stejně jako túra.

Inventura pochází z latinského invenīre, což v překladu znamená přijít na něco. Podstatné jméno inventura je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Již dvakrát jsme měli inventuru zboží a pokaždé bylo neuvěřitelně velké manko!
Čas od času se vyplatí udělat si doma finanční inventuru a zjistit, kam peníze utíkají.
Po skončení tábora provede hospodář inventuru zásob a naloží se zásobami dle pokynů vedoucího.
Prosinec je čas velkých inventur, a právě jejich výsledkem bývá často tučné manko.

jednotné číslo množné číslo
1. pád inventura inventury
2. pád inventury inventur
3. pád inventuře inventurám
4. pád inventuru inventury
5. pád inventuro inventury
6. pád inventuře inventurách
7. pád inventurou inventurami
Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému