Vespolek × ve spolek

Výraz vespolek je příslovce a znamená vzájemně, navzájem, dohromady.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu spolek podává následující výklad.

Slovo spolek je odvozeno od příslovce spolu. Spolu nalezneme pouze v češtině a polštině (społem jako staročeské spolem). Vychází se ze spojení sъ polu a sъ polъmь. Když něco děláme společně s někým, děláme to napůl, což se později rozšířilo na více osob.

Vespolek se píše pouze dohromady. Nejedná se o příslovečnou spřežku.

Dělení:

ve-spo-lek

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz vespolek, jsou: vzájemně, navzájem, obapolně, dohromady.

Příkladové věty

Dobrý den vespolek, tak jsem konečně tady.

Měli bychom si vespolek pomáhat, ne se hádat a nadávat si, takhle se nedomluvíme nikdy.

Se sourozenci nás vespolek rozdělilo dědictví, neviděl jsem je už osm let.

Na oddělení máme skvělý kolektiv, vespolek se podporujeme, táhneme za jeden provaz a není nám líno pomoct, když je třeba.

Ahoj vespolek, omlouvám se, že jste museli čekat, ale nestihla jsem autobus a další mi jel až za půl hodiny.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – vespolek. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vespolek
Pošli tento příspěvek svému blízkému