Instance × ynstance

Instance znamená úřad, orgán či úřední činitel určitého stupně, především soud; orgán, který má pravomoci k provádění něčeho.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu instance podává následující výklad.

Instance pochází z latinského īnstantia (přítomnost, naléhavost) od īnstāre (stát na něčem, naléhat). Jedná se o složeninu in- (latina, předpona; v, do) a stāre (stát).

Jedná se o slovo přejaté a počeštěné do podoby instance. Z výše uvedeného vyplývá, že správný způsob zápisu je pouze v podobě INSTANCE.

Dělení slova:

in-stan-ce

Příbuzná slova:

instanční (přídavné jméno), instančně (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo instance, jsou: úřad, soud (určitého stupně), stolice; kompetentní orgán, rozhodující činitel; stupeň, úroveň; výskyt.

Skloňování

Instance patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. instance instance
2. instance instancí
3. instanci instancím
4. instanci instance
5. instance instance
6. instanci instancích
7. instancí instancemi

Příkladové věty

Pokud o něčem rozhodne soud první instance, odvolání proti tomuto rozhodnutí se musí podat již k soudu druhé instance, který bude rozhodovat dále.

Nejvyšší instancí je sněm.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – instance. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=instance
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému