Terciární × terciální

Přídavným jménem terciární označujeme skutečnost, kdy je něco třetí v pořadí, či se nějak vztahuje k číslu tři.

Pojem však známe také z oblasti ekonomie (terciární sektor), zdravotnictví (terciární stádium choroby) nebo chemie (terciární uhlík).

Pravopis a etymologie

Původ slova terciární nalezneme v latině, a to konkrétně ve slově tertiārius odvozeného od tertius s významem třetí.

Správné je pouze psaní ve formě terciární, nikoliv terciální. Pomocníkem pro určení správného tvaru nám mohou být taktéž slova primární a sekundární, která jsou mezi uživateli našeho jazyka hojně rozšířená.

Skloňování

Terciární je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. terciární terciární terciární terciární
2. terciárního terciárního terciární terciárního
3. terciárnímu terciárnímu terciární terciárnímu
4. terciárního terciární terciární terciární
5. terciární terciární terciární terciární
6. terciárním terciárním terciární terciárním
7. terciárním terciárním terciární terciárním
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. terciární terciární terciární terciární
2. terciárních terciárních terciárních terciárních
3. terciárním terciárním terciárním terciárním
4. terciární terciární terciární terciární
5. terciární terciární terciární terciární
6. terciárních terciárních terciárních terciárních
7. terciárními terciárními terciárními terciárními

Příkladové věty

Terciární pohlavní dimorfismus se projevuje například zkrášlováním, kterým se jedinec snaží podtrhnout svou vlastní pohlavní sebeidentifikaci, což zahrnuje jak nepatrné změny, jako je například líčení či tetování, tak radikální změny, jakými jsou chirurgické zákroky.

Terciární segment našeho byznysu je zaměřený na péči zákazníky jednotlivých firem.

Mezi terciární vzdělávání řadíme studium na vysokých a vyšších odborných školách.

Pod terciární prevenci spadají 3. a 4. stádia nemocí, má za úkol zabránit jim v jejich postupu a snaží se navrátit pacienty do stavu před vypuknutím choroby.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému