Pomálu × po málu

V současné češtině je častější podoba pomálu, přesto se ale jedná o zastaralejší výraz, který již není tolik frekventovaný.

Toto slovo užíváme v případě, že chceme vyjádřit význam poskrovnu, trochu. Po málu pak užíváme, pokud chceme zdůraznit odděleně předložkový pád a zpodstatnělé slovo málo v ustálených obratech, např. dobrého po málu.

Příklad:

Hub bylo letos pomálu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému