Věnování × vjenování

Blíže jsme se problematice skupin bě/bje a vě/vje, která se týká i této vybrané dvojice, věnovali v detailnějším článku. Základním pravidlem pro psaní skupiny vě/vje je rozlišení toho, zda se daná skupina písmen vyskytuje v kořeni nebo nikoli.

Kořen slova nikdy nemůže začínat „ě“, pokud tedy skupina vě/vje následuje po předponě v-, píšeme vje. Například ve slovech: vjezd, vjem, vjedno apod. Naopak pokud se skupina objevuje v kořeni, píšeme . Kořen námi zvoleného podstatného jména je „-věn-“, „ě“ je zde tedy součástí kořene. Vždy jsme nuceni napsat věnování, stejné pravidlo platí i u slov příbuzných: věnovat, věno.

Příklady:

Jaromír Jágr mi podepsal fotku a napsal mi k ní věnování.
Babička nám věnovala rodinný dům, jsme jí vděční.

Pošli tento příspěvek svému blízkému