Sarkasmus × sarkazmus

V tomto případě jsou obě varianty správné a lze tedy psát sarkasmus i sarkazmus. Jedná se o podstatné jméno řeckého původu.

Ve starších publikacích se objevuje většinou podoba slova se „s“, avšak současný pravopis připouští i podobu se „z“. U obdobných slov pocházejících z řečtiny nebo latiny je možnost dvojího pravopisu poměrně častá, podobně jako u slov končících příponou -ismus/-izmus (například mechanismus/mechanizmus apod.)

Sarkasmus / sarkazmus je pak označení pro kousavý, jízlivý nebo sžíravý vtip, uštěpačnost, výsměch.

Příklady:

Jeho článek v novinách byl plný ironie a sarkasmu / sarkazmu.

Při konverzaci se mnou si nikdy neodpustí alespoň jeden sarkasmus / sarkazmus na moji adresu.

V hovoru běžně užívá sarkasmus / sarkazmus.

Pošli tento příspěvek svému blízkému