Plazma × plasma

V tomto případě jsou pravopisně správné obě varianty. Častěji užívaná je ovšem podoba plazma, jedná se totiž o variantu základní, stylově neutrální a tedy použitelnou v jakémkoliv kontextu. Podoba slova se „s“ se používá v odborných textech.

Jedná se o slovo původně cizího původu (konkrétně pochází z řečtiny), které ale postupem času zdomácnělo, a proto se vedle původní varianty se „s“ objevuje i podoba se „z“, jedná se o tzv. dublety.

Slovo plazma má několik významů. Může označovat průhlednou, nažloutlou tekutou složku krve osahující vodu a rozpuštěné látky. V tomto smyslu se jedná o podstatné jméno ženského rodu, 2. pád je tedy plazmy.

Druhý význam se pojí s oborem fyziky a pojmenovává ionizovaný plyn, který je považován za čtvrté skupenství hmoty, zde se jedná o podstatné jméno ve středním rodě, 2. pád má tedy podobu plazmatu.

Příklady:

Darování krevní plazmy může zachránit lidský život.

Vědci hovoří o plazmatu jako o čtvrtém skupenství hmoty.

Pošli tento příspěvek svému blízkému