Sepětí × sepjetí

Zdůvodněné těchto tvarů se jeví jako problematické, proto je lepší si zapamatovat, že správná je podoba sepětí. Podstatné jméno sepětí je odvozeno od slovesa sepnout.

Užíváme jej, pokud chceme vyjádřit vnitřní spojitost, těsné spojení něčeho s něčím. I přesto, že existují tvary výchozího slovesa, jako např. sepjal i sepnul nebo tvary podstatného jména jako sepnutí, jedinou variantou, jak napsat toto slovo, je sepětí.

Pomůckou nám může být existence podobných tvarů se stejným pravopisem – napnutí – napnout – napětí, vypnutí – vypnout – vypětí atp. Možnou alternativou ke slovu sepětí je spětí, které má stejný význam a je pravopisně správné, neužívá se ale příliš často.

Příklady:

Při studiu je důležité sepětí teorie s praxí.

Mezi autorovým životem a zápletkou v jeho knize je cítit jisté sepětí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému