Asketický × astetický

Askeze označuje velice přísný způsob života, ve kterém se člověk zřekne všech požitků a chová se zdrženlivě, aby dosáhl lepších výsledků ve svém duchovním životě.

Askeze taktéž znamená cvičení se v mravní přísnosti, jejímž cílem je mimořádné sebeovládání. V antickém Řecku slovo askeze označovalo cvičení atletů a vojáků.

Dnes je pojem spojován zejména s náboženskou praxí.

Pravopis a etymologie

Slovo asketický má původ v řečtině, a to konkrétně ve slově askētēs s významem atlet nebo vycvičený člověk. Askētēs bylo přejato do němčiny – Asket, odkud se následně dostalo do českého jazyka jako asketa (asketický, askeze). Z tohoto důvodu je správný pouze jeden způsob psaní – ASKETICKÝ (ASKETA, ASKEZE).

Pro zajímavost si můžeme uvést známou báseň J. H. Krchovského z básnické sbírky Nové valčíky:

Marasmus? Askeze?! Už mě to nebaví!
Stejně tak celibát, ten mne sral po léta.
Nevím, proč Březina nezůstal Jebavý,
může snad krásnější jméno chtít poéta?

Skloňování

Asketický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. asketický asketický asketická asketické
2. asketického asketického asketické asketického
3. asketickému asketickému asketické asketickému
4. asketického asketický asketickou asketické
5. asketický asketický asketická asketické
6. asketickém asketickém asketické asketickém
7. asketickým asketickým asketickou asketickým
VZOR MLADÝ (tvrdý)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. asketičtí asketické asketické asketická
2. asketických asketických asketických asketických
3. asketickým asketickým asketickým asketickým
4. asketické asketické asketické asketická
5. asketičtí asketické asketické asketická
6. asketických asketických asketických asketických
7. asketickými asketickými asketickými asketickými

Synonyma

Synonyma ke slovu asketický jsou: odříkavý, zdrženlivý, poustevnický.

Příkladové věty

Mám rád blahobyt, asketický způsob života mi nic neříká.

Obdivuji mnichy, kteří se dokázali zříci světských zájmů, stali se asketickými a neměli nic než svou víru.

Asketické lidi charakterizuje odříkání – nekouří, nepijí alkohol a před bůčkem prchnou. To není nic pro mě!

Přestože se Pavel rád najedl, měl nevídaný metabolismus, díky němuž vlastnil asketické tělo plné ostrých hran a vystouplých kostí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. KRCHOVSKÝ, J. H. Básně. Praha: Host, 2002. ISBN 80-86055-46-9.
Pošli tento příspěvek svému blízkému