Filozofie × fylozofie

Výrazy cizího původu, tedy výrazy převzaté z jiného jazyka než je český, tvoří vždy v našem pravopise specifickou skupinu. Téměř vždy ale platí, že pokud budeme tápat v oblasti pravopisu a správného psaní (případně výslovnosti), je nutné znát původ slova. Totéž platí i v případě tohoto výrazu.

Filozofie je označení pro vědu, která se věnuje obecným zákonům a vývoji přírody, společnosti a myšlení. Výraz se do češtiny dostal z řečtiny, jedná se o spojení dvou řeckých slov: filein neboli milovat, mít rád, toužit a sofia neboli moudrost, zdatnost (filosofie jako touha po moudrosti, láska k moudrosti). V základu slova filein se vyskytuje „i“, které je respektováno i po převzetí slova do českého jazyka. Proto je výraz filozofie (případně filosofie) nutné psát s výhradně s „i“ v základu slova. To stejné platí i pro slova odvozená a příbuzná, s „i“ píšeme i např. slova: filozof, filozofický, filozofovat apod.

Příklady:

Na střední škole mě nejvíce bavila filozofie, protože mě vedla k zamyšlení.
Filozofové mají dodnes rozličné názory na vznik světa a vývoj člověka.

Pošli tento příspěvek svému blízkému