Tiráda × tyráda

Zmíněné podstatné jméno pojmenovává rozsáhlou promluvu, seskupení tónů v oblasti hudby, případně spojení veršů v oblasti literární teorie.

Tento pojem se do českého jazyka dostal z francouzštiny, kde známe výraz tirade. Obdobná podoba se vyskytuje i v dalších jazycích, např.: německy die Tirade, anglicky tirade, italsky tirata apod. Ve všech těchto variantách se vyskytuje „i“ v základu slova, to stejné platí i pro český výraz – píšeme vždy tiráda. Stejně píšeme i přídavné jméno tirádový (např. rým).

Při zdůvodňování pravopisu si navíc můžeme vypomoci tím, že se jedná o slovo cizího původu, a proto neplatí běžné pravidlo o psaní „y“ po tzv. tvrdých souhláskách.

Příklady:

Na zasedání poslanecké sněmovny se spustila hlasitá tiráda.
Dokážeš v básni poznat tirádový rým?

Pošli tento příspěvek svému blízkému