Dodnes × do dnes

U této dvojice je za správnou považována pouze varianta dodnes. Dodnes, psáno jako jedno slovo, je označení pro příslovce s významem: do dnešního dne, až do přítomnosti, dosud apod.

Z počátku byl tento výraz psán jako předložka a podstatné jméno, tedy zvlášť, ale postupem času došlo ke spojení. Spojení „do dnes“ působí jako nesmyslné, protože po předložce „do“ následuje příslovce, nikoliv podstatné jméno v konkrétním pádě. Lze ale použít spojení typu: do dnešního dne, do dneška atp., v tomto případě píšeme zvlášť, nejedná se totiž o příslovce.

Pomůcka pro pravopisné spřežky – mezi „domnělou“ předložku a podstatné jméno nejde vložit další slovo – nahoru x na památnou horuPřijď za mnou nahoru/na horu.

Příklad:

O těch nelítostných nočních útocích na nebohé indiány se vypráví šeptem dodnes.
Dodnes vzpomínám na ten náš výlet do Tater.

Nechápu, že jsi to vydržel držet v tajnosti až dodnes / až do dnešního dne.

Pošli tento příspěvek svému blízkému