Týž × tentýž

Slova se shodují významově i spisovností, je možné použít obě, ovšem jsou často nahrazovány výrazem „tento“, a tak zastarávají.

Tato slovíčka se v hojné míře používaly ve starších literárních textech, kde ještě zastávaly dominantní postavení, ale postupně jsou z úzu vytlačovány hovorovějšími výrazy.

Příklady:

Tentýž problém mám s jeho soustředěností – prostě se na jeho úsudek nedá spolehnout

Musíme si přiznat, že týž muž nást okradlu už minulý měsíc – naštěstí se mu to tehdy nepodařilo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému