Statut × status

Obě varianty slova jsou správné, ale jejich použití se odvíjí od kontextu. Pokud potřebujeme slovo, které označuje předpis či organizační řád, použijeme statut.

Druhé slovo, status, pochází z latinského slovesa stare (stát) a týká se postavení či stavu osob a věcí.

Příklady:

Letos mu už neuznali status studenta – musel se tedy přihlásit na Úřad práce v Hradci Králové.

Jeho sociální status rozhodně nebyl pozitivní!

Statut našeho města změnil mnohé v nových vyhláškách.

Pošli tento příspěvek svému blízkému