Víceméně × více méně

V tomto případě si lze vybrat, zda použijeme tvar víceméně nebo více méně, protože jsou oba pravopisně správné.

Jedná se o částici modální, která se užívá ve významu celkem. Užívá se tedy jako jedno slovo (jedná se o tzv. spřežku) i odděleně jako slova dvě. Pouze v případě, že chceme porovnat dvě skutečnosti mezi sebou, použijeme tvar více a méně samostatně, zde ve funkci příslovce nebo číslovky.

Příklady:

Jsem s tou prací víceméně / více méně spokojen.

Příště by měl více myslet a méně mluvit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému