Při tom × přitom

Námi nabízené varianty jsou obě správně, je potřeba se ale podívat na jednotlivý výraz zvlášť a vysvětlit ho. 

Výraz při tom je spojení předložky a zájmena.
Výraz přitom je příslovce ve významu zároveň, současně.

Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo. Zda se jedná o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve výkladových slovnících (Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny).

Příslovečné spřežky

Spřahováním jsou tvořeny příslovečné spřežky, a to tak, že se předložky spojují:

  1. s podstatnými jmény (zpravidla, obden),
  2. se zpodstatnělými přídavnými jmény (doleva, najisto),
  3. se zájmeny (zasvé, potom),
  4. s číslovkami (natřikrát),
  5. s příslovci (najindy, odnaproti).

Internetová jazyková příručka říká, že některá příslovce vznikla spřažením předložky a zájmena (např. zato). Jsou ale případy, u nichž můžeme váhat, zda se jedná o jednoslovné příslovce, nebo o dvouslovné spojení předložky a zájmena, jako je tomu u spřežky při tom a přitom. V těchto případech totiž není vymezení rozdílu tak jednoznačné. Lze říct, že v tomto případě závisí volba podoby na mluvčím, proto je možné napsat: Vaří a přitom hlídá dítě (= během vaření zároveň hlídá dítě) i Vaří a při tom hlídá dítě (= při vaření hlídá dítě).

Příklady:

Řešení těchto problémů přitom může být velmi snadné.

Český průmysl má přitom zlepšující se energetickou účinnost v porovnání s jinými státy.

Člověku při tom čtení až běhá mráz po zádech.

Často při tom pociťují svědění v prstech.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online].Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020]. Dostupné na: .
Pošli tento příspěvek svému blízkému