Permanentně × permamentně

Výraz permanentně patří mezi příslovce. Použitím slova permanentně vyjádříme, že děj probíhá nepřetržitě.

Pravopis a etymologie

Původ slova permanentně nalezneme v latinském permanēns (2. pád permanentis), jakožto přechodníku přítomném od slova permanēre, tedy vytrvat, vydržet. Do českého jazyka bylo slovo permanentní/permanentně přejato z německého permanent. Němčina přejala permanent z francouzského permanent.

Z tohoto důvodu je správný pouze jeden způsob psaní, a to PERMANENTNĚ. Velice častou chybou je zápis v podobě pernamentně (taktéž zápis permamentně je chybný).

Stejným způsobem se píší všechna odvozená slova, tedy:

  • Podstatné jméno PERMANENTNOST (PERMANENCE),
  • přídavné jméno PERMANENTNÍ,
  • pozor také u slova PERMANENTKA (pernamentka je chybně!).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz permanentně, jsou: trvale, stále, neustále, nepřetržitě.

Příkladové věty

Paní Králová, váš syn chodí permanentně pozdě, opravdu nevím, co s ním mám dělat!

Ačkoliv jsem si na noc oblékala svetr i tlusté ponožky, byla mi permanentně zima.

Nemůžu permanentně fungovat takhle nadoraz, jinak za chvíli vyhořím.

Tahle filtrace může jet permanentně a vůbec se nemusí vypínat.

Naše výrobní linky jsou permanentně v provozu.

Permanentní magnety se ve velkém využívají v elektrotechnickém průmyslu, a to především při stavbě motorů napájených elektřinou.

Hlavně si nezapomeň svoji permanentku do bazénu, ať se nemusíme vracet jako minule!

Mám celodenní permanentku do fitka.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – permanentně. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.01.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=permanentn%C4%9B
Pošli tento příspěvek svému blízkému