Přizpůsobit × přispůsobit

Tato dvojice problematických výrazů nás nemůže zaskočit, pokud se podíváme blíže na význam samotného slova. Základem je sloveso působit (být původcem něčeho, být příčinnou), dokonavý tvar slovesa je zde způsobit právě s předponou z-.

Tato zásada platí obecně a známe ji od jiných podobných sloves – předponou z- tvoříme ze sloves nedokonavých slovesa dokonavá (např. moknout – zmoknout, rušit – zrušit, trestat – ztrestat apod.) To stejné vidíme u námi zmíněného slovesa (působit – způsobit), zde navíc předpona při-, která už nemá vliv na psaní předpony z-. Jediný možný způsob, jak toto sloveso napsat je: přizpůsobit s „z“.

Příklad:

Měl by ses přizpůsobit i ostatním ve třídě.
Přizpůsobit se okolí je důležitá vlastnost každého z nás.

Pošli tento příspěvek svému blízkému