Upřímně × upřímě

Pokud převedeme příslovce do formy přídavného jména, objasní se nám jeho psaní. U přídavného jména upřímný už o správném napsání není pochyb. Takže si zapamatujte tento správný tvar – upřímně.

Pro ty, kteří netuší, co toto slovíčko znamená, máme následující definici: označuje přímé jednání, otevřené, bez přetvařování a zastírání svého smýšlení. Stručně a jednoduše je daný člověk slušný, chová se bez přetvářky a bezelstně.

Příklady:

Upřímně si myslím, že tvoje řešení je nesmysl – a taky ti to hned dokážu.

Upřímný a spravedlivý úředník je dnes vzácností.

Pošli tento příspěvek svému blízkému