Ontologie × ontalogie

Věda o bytí (chápáno v rovině abstraktní, nikoli absolutní) se nazývá ontologie. Pojmu ontologie bylo poprvé užito v 17. století, avšak mluvil o ní již Aristoteles, jako o tzv. první filozofii, která se zabývala těmi nejobecnějšími otázkami.

Pravopis a etymologie

Ontologie (nauka o jsoucnu) pochází z řeckého slova ōn (2. pád óntos) ve významu jsoucí a -logie, co ve složeninách označuje vědu. Proto je jediný správný způsob psaní s „o“ – ontologie.

Skloňování

Slovo ontologie je podstatné jméno rodu ženského a skloňujeme je podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. ontologie ontologie
2. ontologie ontologií
3. ontologii ontologiím
4. ontologii ontologie
5. ontologie ontologie
6. ontologii ontologiích
7. ontologií ontologiemi

Možná záměna

Pozor! Nepleťme si slovo ontologie se slovy antologie nebo onkologie.

Antologie

Slovem antologie označujeme výběr z literárních děl. Například současná antologie Umrlčí věnec je výběrem 63 hororových básní od 26 známých českých autorů, jako byli Jan Neruda, Svatopluk Čech nebo Jaroslav Vrchlický.

Onkologie

Slovem onkologie označujeme lékařský obor, který se zabývá studiem a léčbou nádorových onemocnění.

Příkladové věty

Ontologie je neoddělitelnou součástí metafyziky.

 

Dílo Bytí a čas od německého filozofa Martina Heideggera nabízelo svého času zcela nový pohled na problematiku ontologie.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému