Diskuze × diskuse

Správně jsou obě varianty – jedná se o dublety (stejně jako pulz, konkurz a další). Dle současných pravidel jsou obě varianty považovány za slohově neutrální.

Doporučuje se používat v jednom celistvém textu jen jednu z variant. Dbejte prosím tohoto doporučení.

Příklad:

Naší vysokoškolské diskuze/diskuse se zúčastnili snad všichni učitelé z katedry češtiny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému