Personalizace × personifikace

Slovo personalizace označuje, především z pohledu marketingu, přizpůsobení produktů nebo služeb potřebám konkrétního klienta. Také může popisovat i vlastní (personalizované) nastavení, které si uživatel podle svých potřeb upraví.

Oproti tomu pojem personifikace (zživotnění) patří mezi prostředky oživující text (tzv. tropy) a využívá se jí v umělecké literatuře. Pomocí personifikace oživujeme věci neživé a připisujeme jim lidské vlastnosti, např. vítr šeptal, vlny zpívaly. Pomocí personifikace také polidšťujeme zvířata, například v pohádkách, kdy mluví lidskou řečí.

Pravopis a etymologie

Personalizace i personifikace vychází ze slova persona, jehož původ najdeme v latinském slově persōna, tedy osoba. Persona původně označovala škrabošku a divadelní postavu. Vědci mu připisují etruský původ, ačkoli někteří se ho snaží vyložit jako latinské.

Personifikace, jako druh metafory, je složeninou slova persōna a -fikace, která je označením pro dělání či provádění a pochází z latinského -ficātiō od -ficāre a to zase z facere, tedy dělat.

Personalizace byla do našeho jazyka přejata z anglického personalization, odtud také pravopis.

Skloňování

Personalizace je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. personalizace personalizace
2. personalizace personalizací
3. personalizaci personalizacím
4. personalizaci personalizace
5. personalizace personalizace
6. personalizaci personalizacích
7. personalizací personalizacemi

Personifikace je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. personifikace personifikace
2. personifikace personifikací
3. personifikaci personifikacím
4. personifikaci personifikace
5. personifikace personifikace
6. personifikaci personifikacích
7. personifikací personifikacemi

Synonyma

Synonymum pro slovo personalizace je přizpůsobení.

Synonyma pro slovo personifikace jsou: zosobnění, zživotnění, antropomorfizace.

 

Příkladové věty

„Ten nový program se mi docela zamlouvá. Umožňuje přesně takovou personalizaci, jakou jsem potřeboval.“

V nastavení prohlížeče si můžete personalizovat cokoli.

„Líbí se mi tahle personifikace,“ řekla jsem a pokračovala dál četbou ukázky z ruské pohádky, „a kdyby ti, netinko, chtěly větve oči vyškrábat, převaž je stužkou.“ (Netinka je zdrobnělina pro neteř – pozn. redakce.)

„Mami, co je to personifikace?“ chtěla vědět dcera. „Mňau, nemáš nějakou myšku? Zeptal se jí kocour. To je personifikace. Kocour totiž nemluví, víš?“ odpověděla matka.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému