Validace × valydace

Pod pojmem validace se ukrývá ověřování a prověřování různých metod či systémů měření.

Pod pojmem validita rozumíme platnost či právoplatnost něčeho. V oblasti psychologie validita znamená platnost metody či techniky, která je určená k danému šetření.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám sice nenabízí etymologii slova validace, ale vyjadřuje se ke slovu validita a podává nám následující výklad.

Validita souvisí s pozdnělatinským validitās (platnost, síla, pevnost), od latinského validus (silný, zdravý, pevný), a to od valēre (být silný, být zdráv). Validita má původ ve 20. století a dostala se k nám přes moderní evropské jazyky z francouzského validité a anglického validity.

Podobně lze vycházet z překladu samotné validace – francouzsky validation, anglicky taktéž validation. Validation má původ v latinském validatus, což je příčestí minulé od validare (učinit platným), od validus (silný, zdravý, pevný).

Z výše uvedeného vyplývá, že slovo bylo přejato a počeštěno do podoby validace spolu se zachováním původního zápisu -i- (validace → validus).

Dělení slova:

va-li-da-ce

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo validace, jsou: ověřování, ověření, prověřování, prověření.

Skloňování

Validace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. validace validace
2. validace validací
3. validaci validacím
4. validaci validace
5. validace validace
6. validaci validacích
7. validací validacemi

Příkladové věty

Validace vašeho účtu může proběhnout třemi způsoby, a to: osobní návštěvou, pomocí digitálního certifikátu (elektronický podpis) a úředně ověřeným podpisem.

Jednou z metod komunikace s lidmi, kteří vykazují známky dezorientace, je metoda validace americké gerontoložky Naomi Feil.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – validace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=validace Internetová jazyková příručka – validita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=validita Validate | Etymology, origin and meaning of validate by etymonline. Etymonline – Online Etymology Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/validate Validation | Etymology, origin and meaning of validation by etymonline. Etymonline – Online Etymology Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/validation
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému