Hasicí × hasící

Obě varianty jsou správně, ale je nutné dávat pozor na jejich kontext – má totiž vliv na délku měkkého i uprostřed slova.

Hasicí v pasivní podobě je možné použít například u hasicího přístroje (1. pád – hasicí přístroj). V případě aktivu (hasící) zde dochází k určité aktivitě (například boji pro ohni) je nutné zde psát dlouhé měkké i.

Podobné případy můžeme najít i u dalších českých slovíček (zpravidla s koncovkou -icí): balicí, pečicí, lepicí a dalších.

Příklady:

Nikdy nesmíte používat pěnový hasicí přístroj v blízkosti zdroje elektrického vedení.

Dobrovolníci hasící veliký požár u Hradce Králové by si zaslužili vyznamenání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému