Bonita × bonyta

Pojem bonita je znám především z oblasti ekonomie, kde bonitou míníme schopnost dodržet své finanční závazky, splácet úvěry, splácet dluhy, zkrátka být důvěryhodní a spolehliví, například v případě firem.

Druhý význam bonity je odbornějšího rázu a znamená „stupeň jakosti, hodnotu“, například mluvíme-li o půdě (vysoká bonita půdy – úrodnost).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu bonita podává následující výklad.

Slovo bonita pochází z latinského bonitās (dobrota) od bonus (dobrý). Původ bonity nalezneme v 19. století. Význam byl: jakost půdy.

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby bonita. Zachovalo se psaní původního měkkého i, což je také jediný správný zápisBONITA.

Dělení slova:

bo-ni-ta

Příbuzná slova:

bonitní (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo bonita, jsou: jakost, kvalita, hodnota.

Skloňování

Bonita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. bonita bonity
2. bonity bonit
3. bonitě bonitám
4. bonitu bonity
5. bonito bonity
6. bonitě bonitách
7. bonitou bonitami

Příkladové věty

Prověřit bonitu klienta je povinností každé banky, a to ze zákona.

Být důvěryhodní a bezrizikoví je pro nás prioritou, protože s poklesem bonity nám roste výše jakéhokoli úvěru, o který bychom případně chtěli požádat.

Výše příjmů a výdajů, věk, další půjčky či rodinný stav – to vše jsou důležitá kritéria pro posouzení bonity klienta.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Pošli tento příspěvek svému blízkému