Skopat × zkopat

Oba tvary jsou pravopisně správné a lze je užít, musíme ale rozlišovat jejich významy.

Při odlišování těchto slov se řídíme obecnými pravidly pro psaní slov s předponami s- a z-. Sloveso skopat použijeme v případě, že chceme vyjádřit směřování shora dolů, kopnutím odstranit nebo shrnout něco z povrchu.

Předpona z- ve tvaru zkopat značí změnu stavu, tzn. kopáním něco upravit, zpracovat, zkypřit nebo někoho kopáním nohou ztýrat.

Příklady:

Při procházce skopnul kámen z chodníku.

Při spánku si vždy skopu peřinu na zem.

Na zahradě už je potřeba zkopat záhon jahod.

Muž na ulici surově zkopal svého psa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému