Penetrace × pentrace

Penetrace se obvykle používá v technických oblastech a můžeme jí označit například míru konzistence, kterou měříme hloubkou proniknutí zkušebního tělesa do materiálu (např. při konzervaci dřeva). Ve smyslu nátěru pak jde o typ, který proniká do hloubky a zpevňuje podklad.

Další významy mohou být v sexuální oblasti (proniknutí částí těla nebo jiným předmětem do jiného těla), v ekonomii (kde jde o průnik zboží ke spotřebitelům), nebo v informatice (kde se jí měří odolnost zabezpečení systémů proti vnějšímu zásahu). I v případě rádiového signálu lze mluvit o penetraci, ve smyslu pronikání zastavěnou plochou nebo nepříznivým terénem.

Pravopis a etymologie

Slovo penetrace pochází z latinského slovesa penetrare, které znamená „umístit dovnitř“ nebo „vstoupit“. Správná varianta je tedy vždy penetrace.

 Skloňování

Penetrace je podstatné jméno rodu ženského, jehož skloňování probíhá podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. penetrace penetrace
2. penetrace penetrací
3. penetraci penetracím
4. penetraci penetrace
5. penetrace penetrace
6. penetraci penetracích
7. penetrací penetracemi

Synonyma

Synonyma ke slovu penetrace jsou pronikání, vnikání, prorůstání.

Příklady vět

Než začnete s výmalbou bytu, nejdříve oškrábejte všechny stěny a pak na ně naneste penetraci.

Na našem e-shopu najdete penetraci za ty nejnižší dostupné ceny na trhu, a to trvale!

„Musíme něco udělat s naší strategií! Máme výborný produkt, ale penetrace trhu je naprosto mizerná!“ hřímal ředitel marketingu.

„Včera jsem aktualizoval systém. To bys nevěřil, kolik pokusů o penetraci jsme tu za poslední týden měli!“ povzdychl si firemní správce sítě.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K., VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému