Sbírka × zbírka

Při zdůvodňování pravopisu u této dvojice si vystačíme se základními poučkami pro psaní předpon s-/z-.

Slovo sbírka označuje soubor nějakých věcí, které jsou nashromážděny na jedno místo. Jedná se tedy o tzv. směřování dohromady. Stejný význam mají i další slova, např.: shromáždění, shluk lidí, skamarádit se, sbratřit se, svolat schůzi apod.

Vždy, když je možné vysledovat tento směr pohybu, píšeme předponu s-. Stejné je to i v tomto případě: slovo sbírka označuje shluk věcí na jedno společné místo. Stejnými pravidly se řídíme i při psaní slov příbuzných, např.: sbírat, sběratel, sběr, sběrna, sbírání apod.

Příklady:

Petr byl velice pyšný na svou sbírku známek a všem ji vždy ukazoval.

Při letošní sbírce na handicapované děti se vybrala rekordní částka.

Dobrovolná sbírka, pro místní neziskovou organizace ochraňující týrané ženy, měla neuvěřitelný úspěch.

Pošli tento příspěvek svému blízkému