Pieta × pijeta

Jako pietu označujeme nejen zpodobnění Panny Marie oplakávající mrtvé tělo Krista, které jí spočívá na klíně, ale pietou také označujeme samotný akt zbožné úcty či vyjádření uctivého ohledu k rodinným památkám či příslušníkům.

Pravopis a etymologie

Původ slova pieta nalezneme v latině, a to konkrétně ve slově pietās s významem mravnost, zbožnost či oddanost. Pietās vychází z přídavného jména pius s významem spravedlivý, zbožný, oddaný.

Slovo bylo přejato do češtiny ve své původní podobě a jediný možný způsob zápisu je PIETA.

Přídavné jméno odvozené od slova pieta je pietní, příslovce je pietně.

Skloňování

Pieta je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. pieta piety
2. piety piet
3. pietě pietám
4. pietu piety
5. pieto piety
6. pietě pietách
7. pietou pietami

Synonyma

Synonyma ke slovu pieta jsou: úcta, ohled.

Příkladové věty

V chrámu jsem obdivovala detailně vyvedené sousoší Michelangelovy piety, které vypadlo jako živé.

Ačkoliv zpodobnění piety v malířském umění nebývá časté, přesto jej zachytil například významný malíř Giovanni Bellini.

Sešli jsme se poskrovnu v nevelké pohřební síni, kde jsme jí věnovali svou pietu prolitou hořkými slzami nad její zbytečnou ztrátou.

Máma si tátovy fotografie z doby, kdy ještě žil, prohlížela s tichou pietou plnou bolesti každý večer před spaním už deset dlouhých let.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému