Štědrý večer × Štědrý Večer

Pravopisně správná je podoba Štědrý večer. V tomto případě není nutné psát velké počáteční písmeno u druhé složky názvu státního svátku.

Slovo večer je obecným pojmenováním, nejedná se tudíž o vlastní název. Slovo štědrý zde plní funkci počátečního výrazu víceslovného pojmenování a velké písmeno je zde opodstatněné. Stejné pravidlo lze aplikovat na celý nejvánočnější den.

Příklad:

Na Štědrý večer míváme pravidelně kapra a bramborový salát.

Pošli tento příspěvek svému blízkému