Vzepřít × zepřít

V tomto případě je základem slovo „přít“, které je dále obohacováno o různé předpony dle významu, např.: opřít, zapřít apod.

Zde se jedná o předponu vz-, která se velice často používá ve významu směřování zdola nahoru, stejně jako ve výrazech: vzlétnout, vzedmout, vztyčit, vzplanout apod.

Sloveso vzepřít označuje proces zdvihání něčeho do výšky či podpírání. Při zdůvodňování pravopisu si můžeme navíc pomoci tvarem nedokonavého slovesa vzpírat. S předponou vz- píšeme i slova příbuzná, např.: vzpírání, vzpěrač, vzpříčit se apod.

Příklady:

Při vyjížďce se kůň vzepřel a shodil mě ze sedla.

Musel se vzepřít o lokty, aby se mohl posadit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému