Zplihlý × splihlý

Český pravopis uznává pouze jednu podobu, a to zplihlý se „z“. Při zdůvodnění pravopisu si zde můžeme pomoci tradiční pomůckou týkající se psaní předpon s/z-.

Zde se jedná o tzv. změnu stavu (plihnout – zplihnout; červený – zčervenat apod.), proto je nutné psát předponu z-. Můžeme si také pomoci původním slovesem – zplihnout, kde též píšeme „z“.

Předponou z- se také tvoří slovesa dokonavá ze sloves nedokonavých (plihnout – zplihnout, podobně jako moknout – zmoknout, lámat – zlámat, rušit – zrušit). Sloveso plihnout označuje stav, kdy se něco stává zplihlým (nejčastěji vlasy), stejný pravopis platí i u slov příbuzných, např. příslovce zplihle apod.

Příklady:

Kvůli tomu dešti jsem měl zplihlé vlasy.

Můj účes i po příchodu od kadeřnice působil zplihle.

Pošli tento příspěvek svému blízkému