Visačka × vysačka

Z této dvojice je správná pouze jedna podoba slova, a to visačka s „i“. Toto slovo může působit problémy pouze v případě, že neznáme jeho význam. Podstatné jméno visačka pojmenovává visací štítek (s cenou na oblečení v obchodě, s adresou na kufru při cestování apod.).

Je to štítek, který na konkrétním předmětů visí; základem je sloveso viset, které není součástí vyjmenovaných slov ani zde není přítomna předpona vy-/vý- (nemůžeme přidáním jiné předpony vytvořit jiné existující slovo). Stejně tak píšeme i slova s podobným významem, např. visutá hrazda, visuté zahrady atp. Význam je vždy podobný (něco, co visí).

Pozor na záměnu s přídavným jménem vysutý (například vagón na trati), v tomto případě se jedná o příbuznost se slovem vysunutý a tudíž předponu vy- (zde můžeme nahradit předponu jinou předponou a vytvořit jiný výraz, např. zasunutý, odsunutý, přesunutý apod.).

Příklady:

Pro případ ztráty zavazadel na letišti je vhodné připevnit na kufr visačku se jménem a adresou.

Šaty se mi líbily, ale cena na visačce byla příliš vysoká.

Pošli tento příspěvek svému blízkému