Paréza × paresa

Tento záludný pojem pochází z řečtiny a spadá do oblasti medicíny. Označuje částečnou ztrátu pohybových schopností svalu, svalové skupiny či končetin a známější je pod názvem obrna. Častou příčinou parézy končetin je klíšťová encefalitida a úrazy poškozující míchu či nervy.

Pravopis

Parézu lze psát dvojím způsobem, a to paréza i paresa.

Paréza (psaná se „z“) spadá do skupiny zdomácnělých slov, u nichž se tento zápis považuje za základní, stylem neutrální. Tuto podobu lze užít ve všech typech textů.

Podoba psaná se „s“ – paresa – může být považována za základní v úzce odborných textech (např. lékařských, chemických, aj.); v ostatních typech textů je užití této podoby taktéž správné, avšak stylově příznakové.

Skloňování

Paréza je podstatné jméno rodu ženského a skloňuje se podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. paréza parézy
2. parézy paréz
3. paréze parézám
4. parézu parézy
5. parézo parézy
6. paréze parézách
7. parézou parézami

Pozor! Přídavné jméno odvozené od slova paréza je paretický.

Příklady vět

Rozdíl mezi parézou a plegií spočívá v tom, že paréza představuje ochrnutí částečné, kdežto plegie znamená úplnou ztrátu hybnosti.

Pacient s parézou může postiženou končetinou částečně hýbat.

Parézou se zabývá medicínský obor neurologie.

Pacienti s parézou by rehabilitační procesy nikdy neměli brát na lehkou váhu, zvlášť existuje-li možnost, že se stav časem zlepší.

Parézu lze rozdělit do pěti skupin, a to monoparéza, paraparéza, hemiparéza, kvadruparéza a plegie.

Paresa nervus ulnaris je odborný název pro ochrnutí loketního nervu.

Nejčastější příčinou periferní obrny lícního nervu (paresa nervus facialis) je Bellova obrna či Bellova obrna lícního nervu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník pojmů | Paréza | Meyra ČR. Invalidní vozíky a zdravotnické pomůcky | Meyra ČR [online]. Copyright © 2015 [cit. 04.04.2021]. Dostupné z: https://www.meyra.cz/slovnik-pojmu-pareza.html Paréza nervus facialis/PGS – WikiSkripta. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Par%C3%A9za_nervus_facialis/PGS Paresa nervus ulnaris | Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie | Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou [online]. Copyright © [cit. 04.04.2021]. Dostupné z: https://www.ruka-kosmetika.cz/nemoci/paresa-nervus-ulnaris
Pošli tento příspěvek svému blízkému