Komplexní × kompleksní

Komplexní znamená souhrnný, souborný, všestranný (komplexní péče). V matematice výraz komplexní znamená, že číslo má reálnou a imaginární složku (komplexní čísla).

Když mluvíme o komplexní funkci, myslíme tím funkci, jejímž oborem hodnot jsou komplexní čísla. V chemii nalezneme například komplexní sloučeninu, což je složitý útvar z molekul či iontů, který má centrální atom (atomy), na něž se váží další části.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu komplexní podává následující výklad.

Komplex/komplexní pochází z latinského complexus (objetí, sepětí). Původně se jednalo o příčestí trpné od comlectī (oplétat, objímat, obsáhnout). Jde o složeninu z com- a plectere (plést), které má souvislost s plicāre (svinovat, skládat).

Předpona com- má původ v latině a vychází z předložky cum (s). Předponu com- nalezneme před b, p, m (kombinovat), před r, l dochází k její spodobě (kolaborovat), před samohláskou m- mizí. V ostatních případech píšeme con- (koncepce, kongres).

Komplexní bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby KOMPLEXNÍ. Lze psát také v podobě komplexivní, avšak podoba komplexní je mnohem častější.

Pozor, nepleťte si slovo komplexní se slovem kompletní. Slova nemají stejný význam. Kompletní znamená úplný, celý (kompletní krmné směsi – ty, které plně nahradí výživu hospodářských zvířat, kompletní sestava nábytku, …)

Skloňování

Komplexní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. komplexní komplexní komplexní komplexní
2. komplexního komplexního komplexní komplexního
3. komplexnímu komplexnímu komplexní komplexnímu
4. komplexního komplexní komplexní komplexní
5. komplexní komplexní komplexní komplexní
6. komplexním komplexním komplexní komplexním
7. komplexním komplexním komplexní komplexním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. komplexní komplexní komplexní komplexní
2. komplexních komplexních komplexních komplexních
3. komplexním komplexním komplexním komplexním
4. komplexní komplexní komplexní komplexní
5. komplexní komplexní komplexní komplexní
6. komplexních komplexních komplexních komplexních
7. komplexními komplexními komplexními komplexními

Synonyma – komplexní

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno komplexní, jsou: souhrnný, souborný, skupinový, složitý.

Příkladové věty

V našem lázeňském hotelu vám poskytneme tu nejlepší možnou komplexní péči.

Příznaky, které mi tu popisuješ, se mi vůbec nelíbí, doporučuji ti zajít na nějaké komplexní vyšetření.

Komplexní čísla obsahují reálnou část, tedy číslo x, a imaginární část, kterou značí číslo y.

Velmi komplexně jsme začali s čištěním interiérů v rámci firem (díky ekologickým čističům) až v posledním kvartálu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – komplexní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komplexn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému