Milion × milión

Následující číslovka základní je poměrně komplikovaným případem z hlediska správného pravopisu. V rámci vývoje českého jazyka došlo k několika úpravám pravidel, proto je v současnosti situace poměrně nejasná. My si ale poradíme.

Většina slov cizího původu (v našem případě přejato z italštiny), která jsou zakončena na -on, mívá možnost tzv. dvojího psaní. Uznáváme dvě varianty slova, krátkou i dlouhou, např.: citron i citrón, kamion i kamión, vagon i vagón apod. Stejně tak můžeme napsat milion i milión, obě varianty jsou pravopisně správné a sobě rovnocenné. Je tedy zcela jedno, který výraz si vybereme. Stejnou volnost máme i při psaní slov příbuzných a odvozených, např.: milionový i miliónový, miliontý i milióntý, milionkrát i miliónkrát apod.

Výslovnost této číslovky je ale jednoznačná a správně bychom měli vyslovovat dlouze, tj. [milión]. Na druhé straně ale existuje i několik slov cizího původu, která jsou též zakončena na -on, ale je možná pouze jedna varianta zápisu, např.: kujón, fanfarón apod.

Příklady:

Až jednou vyhraji milion/milión, to se budou dít věci.
Říkala jsem ti to snad milionkrát/miliónkrát.
Myslíš, že je rozumné vzít si několikamilionový/několikamiliónový úvěr?

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému