Zpaměti × z paměti

Oba tvary jsou použitelné a správné. Jazyková příručka ÚJČ říká, že dělení slova zpaměti může být zpa-mě-ti nebo z paměti.

Nejedná se o příslovečnou spřežku, takže neexistuje pravidlo, které by určovalo, že se musí psát jen tvar zpaměti.

Příklady:

Dokázal z paměti vyjmenovat „Pí“ číslo na 55 desetiných míst.

Všechna vyňatá slova dokázal říci zpaměti – bez zadrhávání a přemýšlení.

Pošli tento příspěvek svému blízkému