Sabatikl × sabatykl

Pojmem sabatikl označujeme dlouhodobé pracovní (tvůrčí) volno – placené, částečně placené či neplacené – díky němuž lze například efektivně bojovat se syndromem vyhoření.

Zaměstnancům sabatikl umožní čerpat volno po dobu několika měsíců a zároveň si stále udržet svou pracovní pozici. Dá se říct, že jde o pracovní přestávku, která je zaměřená na osobní rozvoj a na odpočinek.

Než se sabatikl uchytil jako netradiční benefit, a to především v nadnárodních firmách, využívali jej zejména vysoké školy pro své učitelské pracovníky. Umožnily jim tak volnost pro sebevzdělávání, čas pro vědecké práce (např. na publikacích), ale i psychohygienu.

Délka sabatiklu bývá individuální, avšak nejčastěji se pohybuje v rozmezí dvou až šesti měsíců, někdy dokonce i celý rok.

Pravopis a etymologie

Slovo sabatikl má původ v latinském sabbaticus, které je přejato z řeckého sabbatikos, a to z hebrejského šabaton (šabat). Jedná se o tvůrčí volno.

Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „měkkým i“ → SABATIKL.

Skloňování

Sabatikl patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sabatikl sabatikly
2. sabatiklu sabatiklů
3. sabatiklu sabatiklům
4. sabatikl sabatikly
5. sabatikle sabatikly
6. sabatiklu sabatiklech
7. sabatiklem sabatikly

Příkladové věty

Využil jsem sabatikl, abych se zbavil negativních vlivů na své zdraví, jejichž příčinou byl všudypřítomný pracovní stres.

Ti, kteří sabatikl využili pro psychohygienu, tvrdí, že často postačí volno v délce tří měsíců.

Měl jsem v plánu napsat rozsáhlou práci, která pojednává o černých dírách, ale abych na ní mohl pracovat v klidu, aniž bych od ní musel odbíhat kvůli svým běžným pracovním povinnostem, rozhodl jsem se čerpat roční sabatikl.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Sabatikl – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sabatikl Odejít na sabatikl: co to znamená a jak o volno požádat? Welcome to the jungle [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/sabatikl-volno
Pošli tento příspěvek svému blízkému