Sponzorovat × zponzorovat

V tomto případě je nutné vycházet z původu slova. Námi zmíněné sloveso pochází z latinského výrazu „spondere“ (slibovat), potažmo „sponsor“ (kmotr při křtu). Slovo též známe z cizích jazyků, např. z angličtiny „sponsor“.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o slovo domácí, respektujeme původní podobu slova. Vždy tedy píšeme na počátku slova „s“. Sloveso sponzorovat používáme v případě, že chceme označit situaci, kdy je něco hrazeno sponzorem (někým, kdo finančně podporuje například akci, událost, sportovní tým). Psaní „s“ na začátku slova dodržujeme i ve slovech odvozených a příbuzných, např.: sponzor, sponzorský, sponzorství apod.

Příklady:

Je třeba najít někoho, kdo by mohl náš dětský den sponzorovat.

Letos budeme muset při organizaci plesu požádat podniky o sponzorský dar.

Pošli tento příspěvek svému blízkému