Hold × holt

Tato dvě slova se velmi často používají špatně – a přitom není tak náročné odlišit jejich významy a tedy i správnou podobu!

Čím se liší?

Slovo hold označuje poctu (dále dle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost jde o okázalý projev úcty). V běžně užívané češtině pro toto slovo tedy nemáme moc využití – je vhodné spíše do knižního slovníku, než do hovorového.

Jiné je slovo holt (s písmenem t), jde o pouhé konstatování faktu. To je v češtinářském úzu mnohem častější a běžnější při hovoru.

Příklady:

„Můj milovaný panovníku, vzdávám ti svůj hold za tvé hrdinné činy v poslední veliké bitvě proti zlovolnému drakovi Šmakovi!“

Holt musíme máknout a dosáhneme všeho, co si budeme přát!“

Video vysvětlení

Pošli tento příspěvek svému blízkému