Smotat × zmotat

Smotat označuje činnost, při které je něco stočeno, sbaleno (vlna, padák apod.) Pomůckou nám může být to, že se jedná o směřování dohromady a v takovém případě se vždy píše předpona s-.

Opačný význam má pak slovo zmotat, které se užívá v případě, že proces motání není úspěšný a dojde k zamotání (nitě, příze). Též se užívá ve smyslu uvést něco v nepořádek, zmatek nebo něco splést, poplést. Pomůckou nám zde může být, že se jedná dokonavé sloveso vytvořené ze slovesa motat, což je nedokonavé sloveso.

Příklady:

Babička smotávala červenou vlnu do klubka.

Ten nešika mi zmotal všechny nitě.

Při zkoušení se mu myšlenky zmotaly.

Smotal švihadlo a hodil ho do krabice k ostatním.

Pěkně jsi to zmotal. Kdo to teď má opravovat?

Pošli tento příspěvek svému blízkému