Amplion × amplyon

Pojmem amplion označujeme zařízení, které zesiluje nebo reprodukuje zvuk. Synonymy k amplionu jsou tlampač a reproduktor.

Pravopis a etymologie

Slovo amplion bylo do našeho jazyka přejato a následně počeštěno. Jeho původ lze spatřit v anglickém amplifier (zesilovač) nebo ve francouzském ample (hojný, rozsáhlý). Vztahuje se k latinskému amplus (rozsáhlý). Zakončení -ion proběhlo zřejmě podle slova lampion.

Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní s „měkkým i“, tedy AMPLION.

Amplion se však přesto může psát dvěma způsoby. Jsou povoleny varianty: amplion i amplión. Důležité je pouze to, aby se v celém textu zachovala jednotnost.

Skloňování

Amplion patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. amplion ampliony
2. amplionu amplionů
3. amplionu amplionům
4. amplion ampliony
5. amplione ampliony
6. amplionu amplionech
7. amplionem ampliony

Příkladové věty

Vzhledem ke kraválu se mi zdá, že v naší vesnici máme ampliony skoro na každém rohu.

Před samotným hlášením se z amplionů vždycky ozve dechovka, která lidi upozorní na to, že se něco bude dít.

Tělocvikář stál na place a řval po nás jak amplion.

Náš hřbitov má také amplion a k večeru se z něj vždy ozve docela strašidelný, mrtvolný hlas, který žádá návštěvníky, aby jej neprodleně opustili.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – amplion. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=amplion
Pošli tento příspěvek svému blízkému