Shrnovací × schrnovací

Český pravopis připouští pouze variantu shrnovací. Shrnovací je označení pro cokoliv, co je zařízeno na shrnování.

Jedná se o přídavné jméno odvozené od slovesa shrnovat. Sloveso označuje proces, při kterém je něco hnutím přemístěno. Základem je tedy slovo hrnout (nikoliv chrnout), proto píšeme vždy „sh“. Předpona „s“ poté značí směřování shora dolů (hrnout dolů). Stejně píšeme i slova příbuzná, např. shrnutí, shrnout se apod.

Příklady:

V obývacím pokoji máme nové koženkové shrnovací dveře.

Maminka koupila do kuchyně shrnovací záclony.

Pošli tento příspěvek svému blízkému