Dyspinxie × dispinxie

Jedná se o slovo s řeckou předponou dys-, tudíž je správně pouze varianta dyspinxie, což je specifická porucha učení, která je charakteristická zhoršenou úrovní kresby.

Žáci s touto poruchou mají problémy s hrubou i jemnou motorikou, nedokáží převést trojrozměrný objekt do dvojrozměrného na papír, neobratně pracují s tužkou atp.

Jedná ze specifických poruch učení je dyspinxie.

Pošli tento příspěvek svému blízkému