Tropy × tropi

Pod tímto slovem si můžeme vybavit hned dva významy, oba se však od sebe v něčem trochu liší.

  1. Oblast kolem rovníku mezi obratníky s horkým vlhkým podnebím, Toto podstatné jméno mužského rodu je vzoru hrad, je pomnožné, tudíž nemá jednotné číslo. Ve vzoru hrad píšeme vždy v 1., 4., 5. a 7. pádu čísla množného tvrdé y – tedy hrady – tropy.
  2. Obrazné pojmenování v užším smyslu např. (metafora, metonymie, synekdocha). Věděli jste, že literární tropy už nejsou pomnožné, ale mají jednotné číslo? I když se ve škole učí především tropy (7. pád), měli bychom vědět, že 1. pád čísla jednotného tohoto podstatného jména je „tropus“, výslovnost: [tropus; trópus]. Slovo je rovněž vzoru hrad, proto píšeme vždy v 1., 4., 5. a 7. pádu čísla množného tvrdé y.

Shrnutí

Ať už mluvíme o tropech letních, nebo literárních, v obou případech píšeme vždy v 1., 4., 5. a 7. pádě čísla množného tvrdé ytropy. Varianta s měkkým i je nepřípustná.

Příklady:

Údajně jste se při tvorbě také inspirovali tropy.
Tropy dokážou člověka často potrápit více než krutá zima.
Ve sloce se ze všech tropů vyskytuje pouze metafora.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému