Spedice × špedice

Zabývá-li se někdo spedicí, pak zajišťuje přepravu z obchodního pohledu. Do spedice spadá svoz a rozvoz zásilek, pronájem vozidel, příprava přepravních a průvodních dokladů, zajištění pojištění přepravovaných zásilek, jakož i možnost dočasného uskladnění včetně potřebné dokumentace a zabezpečení. Spedice jsou zasílatelské činnosti a vše, co s nimi souvisí.

Pravopis a etymologie

Původ slova spedice můžeme najít v italském slově spedire (poslat), odkud bylo přejato do češtiny. Z tohoto důvodu je jen jeden správný způsob psaní, a to SPEDICE.

Skloňování

Spedice je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. spedice spedice
2. spedice spedic, spedicí
3. spedici spedicím
4. spedici spedice
5. spedice spedice
6. spedici spedicích
7. spedicí spedicemi

Příkladové věty

Nevíte si rady s přepravou za hranice? Naše firma vám zajistí spedici v rámci EU rychle a bez problémů.

Nezapomeň připočítat k ceně také spediční náklady, jako posledně.

Se spediční firmou EUSPE(E)D se nám podařilo vyjednat velice dobré přepravní podmínky.

Do nákladů za spedici jsem musela započítat pojištění zásilky, přípravu potřebné dokumentace, přepravu i dočasné uskladnění našeho zboží v jejich skladu. Zírala jsem, kam až cena vyšplhala.

Chtěla jsem podepsat spediční smlouvu, ale přestalo mi psát pero.

Na dnešní hodině budeme probírat spedici neboli zasílatelské činnosti.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje; Internetová jazyková příručka – spedice. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit.29.08.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=spedice Wikipedie – zasilatelství. Wikipedie [online]. Copyright © [cit.29.08.2021]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/zasilatelstv%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému