Okenní × okení

U tohoto slova se řídíme pravidly pro psaní souhláskových skupin, přesněji řečeno zdvojeného „n“.

Směrodatný je pro nás základ slova a přípona. Končí-li základ slova na „n“ a je přípona -ný/-ní, musí dojít ke zdvojení – píšeme „nn“ (např. monotónní, rostlinný, kamenný). Jestliže základ slova nebo přípona nekončí na hlásku „n“, není důvod ke zdvojování (např. dřevěný)
Přídavné jméno okenní je složeno ze základového slova „oken“ + přípony „ní“ = oken+ní. Slovo okenní píšeme tedy pravopisně správně pouze s dvěma „n“.

Příklady:

V okenní tabulce se nám udělala malá prasklina.
Okenní rámy jsme natřeli nabílo.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému